Projektering

Aerbin understøtter rådgivere i planlægnings- og projekteringsfasen med valg af de rigtige renovationsløsninger. Det er vores allervigtigste opgave; at hjælpe rådgivere med projektering af affaldsskakte, tracé, tankrum, placering af sugested og valg af den bedst egnede affaldsløsning.

Vi ønsker at være en del af processen fra start til slut, derfor hjælper vi rådgivere under projektering med valg af de rigtige renovationsløsninger.

Og det gælder også modeller til koordinering i Autodesk Revit samt modeller i IFC-format.

Vi understøtter rådgivere

Det er vores fornemmeste opgave at hjælpe rådgivere med projektering af affaldsskakte, tracé, udformning af tankrum, placering af sugested og generelt valg af affaldsløsning - det er en del af vores DNA.

Bygbarheden sikres

Undgå store ændringer på grund for sen valg af affaldsløsning; vi sikrer, at det bliver en del af planlægningen og projekteringen, så der er plads til alle elementer.

Projekter med Aerbin

Vi er specialister i affald, og hvordan man kommer af med dét. Ved at inddrage os i projekteringsfasen, sikres bygherre, at det er specialister inden for feltet, der planlægger og udformer renovationsløsningen.

I den indledende fase er det vigtig at få styr på de nødvendige dimensioner for affaldsrummene, så disse får den rigtige størrelse og den rette rumudformning – så der er skal være plads til anlægget…

Vi har både ekspertise og erfaring, når det gælder bæredygtige affaldsløsninger. Vi kommer gerne med forslag til placering af systemerne. Tag os med på rejsen fra start, og undgå kollisioner med fundering, overgravede ledninger, problemer med EL-installationer i bygningen etc.

Digitale objekter

Vi lever i en digital tidsalder, hvor der er høje krav til digitalisering af komponenter. Alle vores komponenter er derfor, selvfølgelig, digitaliseret som Revit Families, IFC-modeller eller DWG-modeller. Vi udleverer gerne digitale komponenter til arkitekter og ingeniører, der kan anvende disse under projekteringsfasen for at opnå et endnu bedre resultat.

Kontakt os

Kom i kontakt med vores projekteringschef

Frank Saysette-Rasmussen

Tlf.:+45 20 27 15 21
E-mail: fsr@aerbin.dk

Udtalelse

<p>&#8220;Da vi skulle projektere Munkebjerg Park var det et ufravigeligt krav, at lugtgener fra affaldspladsen skulle minimeres. Aerbin foreslog at vi installerede et mobilsuganlæg med en nedgravet sugebrønd, hvortil affaldet kunne vaccumsuges direkte fra affaldsopsamlingen i kælderen. Vi kan nu tilbyde vore lejere en lugtfri, nem og hygiejnisk affaldshåndtering samtidig med at vi har opnået en besparelse på renovationsudgifterne.&#8221;</p> <blockquote><p>Frederik Barfoed, Adm. Dir. &#8211; Barfoed Group A/S</p></blockquote> <p>&nbsp;</p>