Øvrige Løsninger

Vi er totalleverandør til renovationsbranchen. Det gælder alt fra mobile løsninger til skræddersyede centralsug med unikke udvidelsesmuligheder i form af linnedsug samt delvist eller helt nedgravede affaldsbeholdere.

Det betyder blandt andet, at vi hjælper sundhedssektoren med at skabe en bedre, renere og mere miljøvenlig arbejdsplads på sygehuse og plejehjem – alt sammen gennem korrekt, bæredygtig håndtering af affald og linned.

Sundhedssektor

Vi hjælper sygehuse og plejehjem med håndtering af linned og affald. Vi sørger for, at håndteringen sker via separate, lukkede rørsystemer fra hver afdeling/etage til en eller flere terminaler i udkanten af området – en effektiv løsning, der sikrer korrekt, miljøvenlig håndtering.

Vores løsninger til sundhedssektoren sikrer et hygiejnisk og rent arbejds- og patientmiljø.

Vores løsninger reducerer smittespredning, da fysisk kontakt med affald eller beskidt linned minimeres. Det giver mindre manuel håndtering, hvorfor der sker en markant forbedring af arbejdsmiljø – og at der skal afsættes færre ressourcer til området.

Der flyttes flere og flere ressourcer fra egentligt omsorgsarbejde til øvrige arbejdsopgaver, herunder affaldshåndtering og sortering. Vi hjælper med at frigøre ressourcer, så sundhedspersonalet kan fokusere på, deres kerneområde; at pleje patienter.

Hygiejne

Med et linnedsug undgår sundhedspersonale at komme i kontakt med beskidt linned, hvorfor smitterisiko mindskes.

Ressourcer og ergonomi

Al transport af linned kan foregår automatisk uden involvering af mennesker eller transportkøretøjer. Der frigøres derfor mere tid og flere ressourcer til omsorgspleje.

Nedgravede anlæg

Vi tilbyder moderne, æstetiske affaldsløsninger, hvor affaldscontaineren er helt eller delvist nedgravet i jorden med indkast over jorden.

Der findes to typer; et fuldt nedgravet affaldsanlæg og et delvist nedgravet affaldsanlæg.

Anlæggene fås i forskellige design og modeller. De kan nemt tilpasses arkitektur og landskab.

Anlæggene er næsten vedligeholdelsesfrie, og tømning sker enten med hydraulisk hævning eller kran, hvilket gør disse løsninger til en æstetisk og funktionel affaldsløsning.

Disse affaldsløsninger giver mange muligheder for indsamling af affald og genanvendelsesmaterialer som fx glas, pap, papir, tekstiler samt dagrenovation og bioaffald.

Opførsel

Anlæggelse af helt/delvist nedgravede containere kan gøres nemt og hurtigt.

Plads besparende

Der kan opbevares meget affald med et meget lille fodaftryk i landskabet.

Alternativ til automatiserede løsninger

Hvis der i et projekt eller renovering ikke er afsat plads til mobile-, kompakt- eller fraktionsløsninger er helt- eller delvist nedgravede containere løsningen.

Kontakt os

Kom i kontakt med vores direktør

Frank Frederiksen 

Tlf.: +45 20 32 62 14
E-mail: ff@aerbin.dk

Mere om

<p><strong>Delvist nedgravede beholdere</strong></p> <p>Som totalleverandør af affaldsløsninger til især boligbyggerier, men også erhverv levere og installarer vi delvist nedgravede beholdere i størrelserne 1,5m³, 3m³ og 5m³. Disse kan fungere som supplement til en pneumatisk løsning med en eller flere fraktioner, ligeså kan disse fungere som stand-alone. <a href="https://aerbin.dk/da/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/DELVIST-NEDGRAVET-SemiQ.pdf">Se produktblad</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Helt nedgravede beholdere</strong></p> <p>Når fodaftrykket fra din affaldsløsning skal være så lidt synlig som mulig, og en pneumatisk løsning er udelukket, er den helt nedgravede beholder løsningen du ønsker. vi levere og installere 3,4 og 5m³ helt nedgravede beholdere.</p>