Mobile løsninger

Et topmoderne affaldssystem, der gør det nemmere og mere bekvemt for beboere i mindre bebyggelser samt byområder at komme af med affald.

Mobilsug er en anerkendt renovationsløsning, hvor skrald opmagasineres i tanke, der tømmes 1-3 gange ugentligt af en dertil indrettet sugebil. Vores mobile løsninger er blandt markedets mest innovative og stabile, hvor kvalitets materialer og kompetent rådgivning går hånd i hånd.

For boligblokke med op til 20 opgange er denne løsning den mest fordelagtige og økonomiske.

Erstatter ildelugtende affaldscontainere
Mobilsug er en stabil, bæredygtig løsning, da systemet er lukket giver opbevaring af skrald ikke de lugtgener – som normalt kendetegner et affaldsrum.

Når beboere afleverer affaldet i vores indkaststander eller via skakt i trappeopgang, opbevares affaldet i en lukket tank, der tømmes af den lokale renovatør.

Løsningen er betinget af tilstedeværelsen af en sugebil.

Automatisk tømning
Tømningsfrekvens afhænger af renovatøren, tankstørrelse og antal af boliger, typisk 1-3 gange ugentligt

Denne affaldsteknik sikrer et bæredygtigt og rent miljø omkring renovationsområde, da servicemedarbejdere undgår manuel håndtering af traditionelle affaldsbeholdere.


Rene omgivelser
Desuden er denne affaldsløsning medvirkende til forebyggende skadedyrsbekæmpelse, da systemet er lukket, hvilket eliminerer adgangsmuligheder for fx mus og rotter – og på samme tid undgås tiltrækning af fluer og andre insekter.

Fleksibelt

Fremtidssikring og fleksibilitet går hånd i hånd. Vi kan imødekomme begge - og hvis det kun drejer sig om tilkobling af flere affaldsbeholdere, er det et mindre indgreb, når det handler om tilbygning, gårdrenovering eller lignende.

Omkostninger til renovation reduceres

Mobilsuganlæg holder udgifter i bund. Ofte sænkes udgifter til renovation med 10-30%.

Kapacitet

Den maksimale afstand mellem renovationsvogn og fjerneste tank er 400m. indenfor denne afstand kan der tilkobles et ubegrænset antal tanke. Fleksibilitet og kapacitet øges ved at øge antallet af sugesteder.

Affaldsgebyr

Når det kommer til afgifter, så er vi behjælpelige med at beregne eventuelle besparelser i affaldshåndtering og afregning. Husk, affaldsgebyret afhænger af din kommune. Der er generelle besparelser ved at etablere mobilsug frem for almindelige affaldssystemer.

Ikke flere luftgener

Vi fjerner de kendte, ildelugtende affaldscontainer og erstatter dem med vores nedgravede og/eller indbyggede løsninger og derigennem spares plads - og på samme tid skabes et bedre og renere gårdmiljø.

Hvad er mobile løsninger?

Mobilsug så dagens lys tilbage i 1980’erne, og teknologien er i dag er en vel- og anerkendt metode indenfor renovationsbranchen. Metoden er mest udbredt i Norden – og det kræver en aftale med det lokale renovationsselskab, da det er dem, der skal servicere det pågældende område med en specialindrettet renovationsvogn – også kaldet en sugebil.

Ved etablering af mobilsug skal der tages hensyn til, at sugebilen kan parkere og tømme anlægget uden at være til gene for øvrig trafik.

Men inden vi overhovedet kommer så langt, så har vi lagt en plan. Aerbin agerer også som rådgiver inden for mobilsug – men det er i sidste ende den pågældende kommune, der skal godkende løsningen samt placering af sugesteder.

Vi står selvfølgelig til rådighed for rådgivning og sparring i forhold til placering af sugesteder.

Skræddersyet

Alle vores anlæg er skræddersyet til det enkelte boligkompleks eller byområde - og vi er derfor altid med i projekteringen af anlæg, ofte fra start til slut. Vi modellerer i Revit og koordinerer med alle faggrupper, så vi sikrer, at anlægget integreres korrekt efter gældende bygningsreglement, og den enkeltes kommunes krav og arbejdsmiljø.

Kontakt os

Kom i kontakt med vores direktør

Frank Frederiksen

Tlf.: +45 20 32 62 14
E-mail: ff@aerbin.dk

Se udvalgte cases

<p><strong>Nordatlantisk hus &#8211; Odense</strong><br /> Det Nordatlantiske Hus er et samlet hus bestående af tre &#8220;huse&#8221; indeholdende administration, konferencefaciliteter, foreningslokaler, butik, restaurant, cafeteria og 25 kollegie-/ ungdomsboliger samt P-kælder til 25 biler. <a href="https://www.hjsas.dk/nordatlantisk-hus/">Udforsk</a></p> <p><strong>Kronen Vanløse</strong><br /> Kronen Vanløse er en butiks- og boligbebyggelse på i alt 59.000 kvadratmeter inklusiv p-kælder.</p> <p>Butikkerne udgør cirka 75 lejemål fordelt på 24.000 kvadratmeter i to etager. Boligerne udgør 14.000 kvadratmeter og placeres i 2. til 5. sals højde. Der er tale om 158 lejligheder i størrelser fra 34 til 130 kvadratmeter. 40 af lejlighederne er almene.</p> <p>Foruden boliger og butikker omfatter projektet etablering af en gårdpark i 12 meters højde, et 1.000 kvm stort fitnesscenter, et torv i direkte forbindelse med Metro og S-togsstation, en stor, sydvendt terrasse med cafeer og restauranter. <a href="https://www.building-supply.dk/project/view/1212/kronen_vanlose_boliger_og_butikker">Udforsk</a></p>