Kompaktløsninger

Kom lugtgener og traditionel affaldshåndtering til livs med vores kompakte, pladsbesparende centralsugeanlæg – velegnet til boligkarréer eller lignende byggerier med en begrænset affaldsmængde på 10m³/dag og en rækkevidde på ca. 300 meter fra indkast til container.

Dette er løsningen til bebyggelser, hvor der ønskes optimering af pladsforbrug i forbindelse med affaldshåndtering. Denne affaldsløsning udføres som udgangspunkt for dagrenovation, men kan efter ønskes udvides til flere fraktioner.

Minimere driftsomkostninger
Med en kompaktløsning undgås længerevarende opbevaring af affald i skralderum tæt på bygning eller i gårdmiljø – og beboere oplever ikke overfyldte affaldsbeholdere eller containere, da alt affald transporteres direkte fra skakt eller indkaststandere til opsamlingscontainer flere gange dagligt.

Servicemedarbejdere er derfor i minimal kontakt med affald, hvorfor denne løsning giver hygiejne- og arbejdsmiljømæssige fordele.

Da affaldet indkastes direkte i en stander og transporteres videre i et lukket system, minimeres risikoen for skadedyrsangreb. Samtidig holdes området for renovation rent og pænt.

Tømningsfrekvens

Affaldet suges til opbevaringscontainer en eller flere gange dagligt, hvorved lugtgener og synlige, overfyldte affaldsbeholdere er datid – og på samme tid minimeres antal af skraldebiler på området, fordi tømningsfrekvensen er tilpasset det enkelte anlæg.

På grund af minimal håndtering af skrald er ressourceforbruget også mindre end ved traditionelle renovationsløsninger. Affaldscontainere kan med fordel placeres i yderkanten af en boligkarré eller et byområde, hvorved beboere ikke oplever øget trafik på området.

Løsninger, der tilpasses ønsker og behov

En kompaktløsning kan opføres i mange variationer, der imødekommer både ønsker og behov – vores løsninger er altid tilpasset de aktuelle forhold med mulighed for udbygning på et senere tidspunkt.

Husk affaldshåndtering allerede i planlægningsfasen

Undgå store ændringer på grund for sent valg af affaldsløsning; vi sikrer, at det bliver en del af planlægningen og projekteringen, så der er plads til alle elementer.

Kapacitet

Den rigtige løsning til boligkarrér eller mindre byområder med en affaldsmængde på 10m³/dag.

Mindre energiforbrug

Indkaststandere kan forsynes med sensorer, så disse kun tømmes efter behov, hvilket gør, at energiforbruget mindskes.

Minimal pladsforbrug

Denne stationære løsninger er kompakt og optager mindst mulig plads.

Mindre CO2-udledning

Hjælp vores planet og opnå en grønnere profil ved at vælge en stationære løsninger. Det er en win-win-situation.

Eliminerer skadedyr

Vores stationære løsninger er lukkede systemer. Det sikrer fx, at mus, rotter og andre skadedyr ikke kan komme ind i systemet.

Hvad er kompaktløsningen?

Kompaktløsningen er en moderne, pladsbesparende, stationær renovationsløsning med fokus på billig og nem renovationshåndtering for beboere i boligkomplekser og mindre byområder.

Skræddersyet

Vi har ikke kun én løsning, når det gælder kompaktløsninger. Vores anlæg er skræddersyet til det enkelte projekt, hvorfor vi ønsker at være med allerede fra projekteringsfasen. Jo tidligere vi er med, jo bedre har vi mulighed for at rådgive og vejlede omkring optimal integrering af et moderne, effektivt renovationssystem.

Kontakt os

Kom i kontakt med vores direktør

Frank Frederiksen 

Tlf.: +45 20 32 62 14
E-mail: ff@aerbin.dk

Se udvalgte case

<p><strong>Vonsild Plejecenter</strong><br /> Vonsild Have Kvarteret er et nyt, moderne plejecenter som blev taget i brug den 26. marts 2015. Plejecentret har 60 lejligheder fordelt på 7 boligtyper med forskellige størrelser, så der er noget for enhver smag. Der er ved indretningen af centret lagt stor vægt på hjemlighed, tryghed og anvendelse af velfærdsteknologi. <a href="https://www.kolding.dk/borger/aeldre/plejebolig-plejecenter/plejecentre/vonsild-have-kvarteret/plejecenter-vonsild-have-kvarteret">Udforsk</a></p> <p><strong>Kanalporten</strong><br /> Boligerne i Kanalporten er placeret og udformet med afsæt i en klassisk karrébebyggelse. Bygningen er enkel og solid. Forskudt på den sorte facade er placeret lette altaner. Vinduessætningen afspejler boligernes orientering, med primære opholdsrum mod kanalen i vest og værelser mod gården i øst. Bygningen er på 9.500 m². <a href="http://www.mangornagel.dk/projekter/boliger/kanalporten">Udforsk</a></p>